Het is kwart over acht uur in de ochtend. Ik sta voor mijn laptop die op een kartonnen doos op mijn bureau staat. Met Jara en Janne Marie, mijn collega’s bij Say Ya!, geef ik een inspiratiesessie over effectief leiding geven. Op dit moment zijn de deelnemers aan het woord. ‘Hoe kun je jezelf én je medewerkers gemotiveerd houden in deze tijd?’ Dát is de hamvraag die ons gesteld wordt.

Klein gebaar, groot effect

Er zijn heel veel manieren om dat te doen. Ik merk dat mensen vaak gelijk groots gaan denken. We stellen de leiders de vraag wie hen inspireert als leider. De antwoorden komen er vaak op neer dat een klein gebaar, het stellen van een oprecht geïnteresseerde vraag, een ijsje na een lange warme werkdag of iemand die de tijd neemt om iets goed uit te leggen, groots werd ontvangen. Om impact te maken, zouden we dan niet met een klein gebaar, groots kunnen zijn?

Inspiratiesessie

Onze inspiratiesessie begint bij het begin. Wat is motivatie? Welke behoeftes hebben mensen? Dus niet alleen de medewerker, maar ook de leidinggevende! Wat maakt een team wendbaar, innovatief en veerkrachtig? Wat is het nut van leiderschap?

Veel leiders merken dat hun leiderschap op dit moment onder een vergrootglas ligt. De betrokkenheid in het team is niet meer vanzelfsprekend en dit vraagt veel van hen. Zij worden aangekeken. Hiernaast missen zij zelf ook variatie in hun dag, in de mensen die zij zien en in hun weekenden. Digitaal werken vraagt om andere vaardigheden waar zij misschien nog niet vaardig in zijn. Daarnaast is door alle maatregelen de bewegingsvrijheid die zij als leider hebben om met innovatieve ideeën te komen flink ingekaderd.

In de sessie is er niemand die klaagt. Iedereen is op zoek naar een oplossing en antwoorden op vragen. In de break-out room, staand achter mijn laptop, stel ik vragen, geef ik voorbeelden en stel ik nog meer vragen. Het zijn vragen waardoor de leiders zélf antwoorden kunnen geven én geïnspireerd raken doordat zij op een andere manier naar hun leiderschap kijken.

Inspirerend leiderschap

In deze blog wil ik je ook inspireren door je een aantal vragen te stellen:

  • Wat is voor jou op dit moment belangrijk?
  • Wat maakt dit belangrijk?
  • Wat heb je nodig om ervoor te zorgen dat dit in jouw werk/leiderschap/leven terugkomt?
  • Welk klein gebaar kun je doen om groots te zijn in dat wat voor jou belangrijk is?

Ga er even voor zitten. Het zijn geen vragen waar je waarschijnlijk een pasklaar antwoord op hebt. Je zult merken dat het je inzicht geeft. Misschien geeft het je lucht en overzicht. Onthoud: begin klein, dáár begint de grootsheid van jouw impact.

Tanja van Bemmel