Facilitator of effectieve leider

Laatst coachte ik een leider die meer impact wil maken. Zijn doel is om het mandaat van zijn team te vergroten, waardoor zij meer gebruik kunnen maken van hun kwaliteiten en meer bewegingsvrijheid ervaren in het werk dat zij doen. Samen zijn we het hier over eens.

Hij gelooft erin dat je er daarmee voor kunt zorgen dat de commerciële doelstellingen behaald worden. Voorheen loste deze leider alle problemen op. Iemand hoefde maar een half woord te zeggen en hij rende al naar de oplossing. Wat hij nu doet is rustig blijven, vragen stellen en mensen inspireren om zelf aan de slag te gaan. Hiermee faciliteert hij het teamproces en heeft hij een ondersteunende rol.

‘Eigenlijk ben ik zo’n een facilitator’ was zijn opmerking. Ik vind hem meer een effectieve leider.

Auteur
Jara van der Steen