In gesprek met Magda, leiderschapsexpert

In de rubriek “In gesprek met…” gaan we in gesprek met verschillende partners en collega’s van Say Ya! Dit keer gaan we in gesprek met Magda, leiderschapsexpert. 

Hi, leuk je te spreken.
Binnen Say Ya! wordt er gewerkt met thema’s zoals leiderschap en vitaliteit. Wat betekenen deze thema’s voor jou?

Voor mij zijn leiderschap en vitaliteit bijna synoniem aan elkaar. Vitaliteit gaat niet zozeer over gezondheid, maar vooral over energie, veerkracht en prestaties. Deze aspecten zijn relevant voor zowel gezonde als minder gezonde individuen. Als je vitaliteit verbindt met leiderschap, geldt dit voor iedereen in de samenleving. Een leidinggevende wil prestaties van medewerkers stimuleren en daarbij focussen op energie, veerkracht en prestaties. Helaas wordt vitaliteit vaak verkeerd begrepen.

Wat is jouw rol binnen Say Ya!?
Mijn rol is vaak die van een sparringspartner op de achtergrond. Ik help bij het bepalen van de beste aanpak, geef advies over waarop te letten, maak praatplaten en ben betrokken bij tal van klanten als klankbord voor ideeën en gedachten en zo nu en dan actief als trainer/coach. Ik richt me op leiderschapsontwikkeling en teamontwikkeling voor de toekomst.

Hoe kijk jij naar effectieve leiders?
Een effectieve leidinggevende richt zich op het bevorderen van samenwerking binnen het team. Ongeacht de context moet een team iets bereiken of produceren. Het is essentieel dat er zowel binnen als buiten het team wordt samengewerkt. Een leidinggevende faciliteert deze samenwerking en voorziet daarnaast in de basisbehoeften van het team. Het welzijn van individuen is cruciaal; mensen moeten zich goed voelen om te kunnen floreren en gemotiveerd te blijven.

Waar krijg jij energie van op de werkvloer?
Ik haal energie uit het daadwerkelijk bijdragen aan het verbeteren van de energie op de werkvloer en daardoor de resultaten. Het geeft me voldoening als leidinggevenden laten weten dat ze iets hebben gehad aan mijn inbreng.

Drink je liever koffie of thee?
Ik ben een enorme theeleut! ’s Ochtends drink ik één kop koffie, maar de rest van de dag drink ik alleen maar thee.

Ben je ochtend of avondmens?
Ik ben geen uitgesproken ochtend- of avondmens. Ik sta niet om 6 uur op, maar ik ga ook niet laat naar bed. 

Hoe omschrijf je de cultuur bij Say Ya!?
De cultuur bij Say Ya! is gepassioneerd, gedreven en inspirerend.

Wat motiveert jou om elke dag naar je werk te gaan?
Mijn motivatie komt voort uit de mogelijkheid om bij te dragen aan het verbeteren van leiderschap, wat op zijn beurt leidt tot betere prestaties van medewerkers, meer werkplezier en betere resultaten voor de organisatie.

Dankjewel voor jouw input Magda!